Hysbysiadau gan Unigolion

Os ydych yn mynd i gyflwyno hawliad tribiwnlys rhaid i chi hysbysu Acas yn gyntaf. Gallwch wneud hyn trwy ddefnyddio’r ddolen i’r ffurflen syml iawn ar waelod y dudalen hon. Mae gwneud hysbysiad yn gam difrifol ac mae’n nodi eich bod yn bwriadu gwneud hawliad i dribiwnlys. Gwnewch yn siwr eich bod yn gyfarwydd â’r wybodaeth bwysig isod cyn cyflwyno’ch ffurflen – bydd yn arbed amser yn y pen draw os byddwch yn ei darllen yn awr.

Bydd y ddolen ar waelod y dudalen hon yn eich arwain at y ffurflen hysbysiad.


Cofiwch, os nad ydych yn gwybod a ddylech gychwyn hawliad cyfreithiol, gallwch drafod eich dewisiadau â chynghorydd Llinell Gymorth Acas trwy ffonio 0300 123 1100. Os ydych yn sicr eich bod am wneud hawliad tribiwnlys a bod arnoch, felly, angen dweud wrthym, dewiswch y botwm isod.

Sylwer, trwy gyflwyno’r ffurflen, eich bod yn dangos yn glir os na fydd Cymodi Cynnar yn helpu eich bod yn bwriadu gwneud hawliad tribiwnlys. Os nad ydych yn siwr mai dyma’r cam cywir gallwch archwilio eich dewisiadau trwy ddefnyddio ein gwasanaeth Llinell Gymorth ar 0300 123 1100.