Cymodi Cynnar i Grwpiau o Hawlwyr

Mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i gynrychiolwyr grwpiau o hawlwyr, bwrpasol i gyflwyno manylion am gynrychiolwyr. Os ydych yn cynrychioli unigolyn nad yw’n rhan o grwp, gofynnwch iddo ef neu hi gwblhau Ffurflen Hysbysiad Unigolyn yn hytrach, lle rhoddir adran bwrpasol i gyflwyno manylion am gynrychiolwyr.