Mynediad at y Wefan

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch ac ar gael i bawb.

Cafodd y wefan hon ei achredu gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol (DAC) sy’n golygu ei bod wedi ei phrofi i sicrhau ei bod yn cwrdd â safon AA Consortiwm Y We Fyd-Eang o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG). Am ragor o

wybodaeth darllenwch ein Tystysgrif achredu DAC.
DAC Logo

Adeiladwyd y wefan ar gyfer Safari, Chrome, Firefox ac Internet Explorer 8 a 9.

Mae’r wefan yn cynnwys y nodweddion canlynol i sicrhau y bydd y wefan yn hygyrch i bawb:

Bysellau Mynediad

Mae Bysellau Mynediad ar gael i symleiddio’r defnydd ar gyfer y rhai sy’n defnyddio’r bysellfwrdd yn unig. Mae’r defnydd o fysell fynediad yn dibynnu ar ba borwr y we a system weithredu yr ydych yn eu defnyddio.

Microsoft Windows

Ar gyfer Internet Explorer, Google Chrome neu Safari, daliwch y fysell alt i lawr, ac yna pwyso’r fysell fynediad o’ch dewis. Efallai y bydd angen i chi bwyso’r fysell enter i wneud i’r cyswllt weithio.

Ar gyfer Firefox, daliwch y bysellau alt and shift i lawr, ac yna pwyswch y fysell fynediad o’ch dewis.

Apple Mac

Ar gyfer Google Chrome neu Safari, daliwch y bysellau ctrl a opt i lawr, ac yna pwyswch y fysell fynediad o’ch dewis.

Ar gyfer Firefox, daliwch y fysell ctrl i lawr, ac yna pwyswch y fysell fynediad o’ch dewis.

Bysellau Mynediad ar Gael

Dyma’r bysellau mynediad sydd ar gael ar y safle hwn:

Mae’r golofn gyntaf yn rhestru’r bysellau mynediad sydd ar gael. Mae’r ail golofn yn rhestru’r tudalennau cyfatebol a lwythir wrth ddefnyddio’r fysell fynediad honno.
Bysell Tudalen
0 Mynediad (y dudalen hon)
1 Hafan
3 Map Safle
8 Amodau a Thelerau
S Osgoi’r Gwe-lywio

Gwneud y Testun yn Fwy

Os yw’r testun yn rhy fach i chi fedru ei ddarllen, gallwch amrywio maint y testun o’ch porwr gwe.

I newid maint y testun yn Internet Explorer, dewiswch View o’r ddewislen ac yna dewiswch Text size ac yna eich maint testun dewisol o "Smallest" i "Largest". Y maint rhagosodedig yw "Medium".

I newid maint y testun yn Firefox, dewiswch View o’r ddewislen ac yna dewiswch Text size ac yna "Increase" neu "Decrease". I newid maint y testun yn ôl i’w faint gwreiddiol dewiswch "Normal".

I newid maint y testun yn Safari, dewiswch View o’r ddewislen ac yna dewiswch Make Text Bigger neu Make Text Smaller.

Gyda’r rhan fwyaf o borwyr gwe, bydd dal y fysell ctrl i lawr a phwyso’r fysell + (plus) neu - (minus) yn chwyddo neu bellau’r dudalen. Wrth bwyso ctrl a 0 (zero) cewch ddychwelyd at y lefel chwyddo ragosodedig.

Gellir defnyddio olwyn y llygoden hefyd i chwyddo a phellhau wrth bwyso ctrl i lawr.

Taflenni Arddull Amgen

Mae’r safle yn cynnig taflenni arddull amgen er mwyn medru newid ymddangosiad y wefan. Gellir gwneud hyn yn Internet Explorer a Firefox drwy ddewis View o’r ddewislen, ac yna dewis Style yn Internet Explorer neu Page Style yn Firefox, yna dewiswch eich arddull. Gellir gwneud hyn o’r dolenni isod hefyd. Byddwch angen javascript wedi ei alluogi er mwyn i’r wefan gofio eich dewis o daflen arddull.

Dangos Bysellau Mynediad

Bydd y daflen arddull hon yn dangos y fysell fynediad nesaf at y dolenni sydd wedi eu galluogi. Os ydych yn defnyddio Internet Explorer, byddwch angen fersiwn 8 o leiaf i sicrhau y bydd y daflen arddull yn gweithio.

Cliciwch yma i alluogi taflen arddull "Dangos Bysellau Mynediad"

Cyferbynnedd Uchel

Bydd y daflen arddull hon yn newid lliw y testun a’r cefndir a all ei gwneud hi’n haws ei darllen.

Cliciwch yma i alluogi taflen arddull o gyferbynnedd uchel

Safonol

Dyma’r daflen arddull safonol gyda’r lliwiau rhagosodedig.

Cliciwch yma i alluogi taflen arddull safonol